YAŞAMBOYU ÖĞRENME

Yaşamboyu öğrenme küreselleşmenin ivmelendiği günümüzde, artan informal eğitim ihtiyaçları ve istihdam edilebilirlik gibi öncelikler nedeniyle hem akademik çevrelerin hem de karar vericilerin üzerinde önemle durdukları bir konudur. Avrupa'da 2010 yılına kadar bir Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturulmasının hedeflendiği Bologna Deklarasyonu (1999) ile, Avrupa Birliği vatandaşlarının, istihdam ve hareketliliklerini destekleyecek şekilde ve Avrupa yükseköğretim kurumlarının uluslararası rekabet gücünü artıracak amaçlar belirlenmiştir.

Nisan 2008'de resmi olarak kabul edilen Yaşamboyu Öğrenim Avrupa Yeterlikler Çerçevesinin de (EQF-LLL) bir referans (başvuru) aracı olması ve yaşamboyu öğrenme alanında, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin karşılaştırılabilmesine olanak sağlaması; çalışan, mezun ve öğrencilerin istihdam edilebilirliğini, hareketliliğini ve sosyal entegrasyonunu geliştirmesi düşünülmektedir (Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Taslak Raporu). Üniversitemizin de üyesi bulunduğu Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), 46 Avrupa ülkesinde bulunan üniversitelerin ve ulusal rektörler konferansının temsilcisi olan bir kurumdur. EUA, Bolonya Sürecinde, yükseköğretimde, araştırmalarda ve girişimlerde Avrupa Birliği politikalarının etkinliğinde önemli bir rol oynamaktadır. EUA, Aralık 2007'de deklere edilen Yaşamboyu Öğrenme Beyannamesi ile bu çerçevede üniversitelere ve hükümetlere düşen görevler açıklanmıştır. Üniversitemiz de Bakanlıklarla yapılan protokoller çerçevesinde yürütülen meslek eğitimi programları, İkinci Üniversite, e-Sertifika programları ve açık ders malzemeleriyle "yaşamboyu öğrenmeye" katkı sağlamaktadır.

İkinci Üniversite

Sınavsız İkinci Üniversite Programı kapsamında Türkiye'deki herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan öğrencilere ve Türkiye'deki herhangi bir Üniversitenin örgün öğretim mezunlarına, Öğrenci Seçme Sınavına girmeden, okudukları veya mezun oldukları programla aynı olmamak şartıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans ve önlisans programlarına kayıt yaptırma fırsatı sunulmaktadır.

e-Sertifika Programları

Anadolu Üniversitesi, Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan Türklere sunduğu diplomaya yönelik uzaktan eğitim programlarına 2007 yılında Sertifika Programlarını eklemiştir. Muhasebe, Pazarlama, Girişimcilik ve Finans alanlarında hazırlanan Sertifika Programların amacı, çalışmakta olan ya da kendi işini kurmayı düşünen girişimcilerin iş yönetimi alanında rekabet güçlerini arttıracak bilgi ve becerileri uzaktan eğitim yöntemiyle edinmelerini sağlamaktır. Türkiye'de yaşayan Türklere yönelik hazırlanan 16 sertifika programı ile Batı Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik hazırlanan 6 sertifika programının içerikleri internete dayalı olarak uzaktan öğretim yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Sertifika Programlarına en az lise ve dengi okullara ait bir diplomaya sahip olan herkes başvurabilmektedir.

Her Sertifika Programına yurt içinde 200 YTL ve yurt dışında 200 Euro bedelle öğrenci kabul edilmektedir. Sertifika Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin adreslerine ders kitapları gönderilmekte ve e-Sertifika Programları portalında giriş hesapları açılmaktadır. Sertifika programlarına kayıt yaptıran öğrenciler kendilerine gönderilen uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders kitapları ve internet ortamında verilen e-Alıştırma, e-Kitap- e-Televizyon, e-Danışmanlık, e-Sınav ve e-Sesli Kitap hizmetlerinden yararlanarak sertifika sınavlarına hazırlanabilmektedir. Bir sertifika programı 3 dersten oluşmaktadır ve eğitim süresi 3 aydır. Eğitim süresinin sonunda örgün sınavlarda başarılı olan öğrenciler sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Türkçe Sertifika Programı

Anadolu Üniversitesi dünyada Türkçe öğrenmek isteyenlere yönelik olarak 2007 yılında Türkçe Sertifika Projesini başlatmıştır. Bu programın amacı, Türkçe'yi öğretmek ve program adaylarını Türkçe'yi bir iletişim dili olarak iş, eğitim ve sosyal çevrelerde kullanabilecek düzeye eriştirmektir. Türkçe Sertifika Programı (TSP) Avrupa dil standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.   Programın kayıttan mezuniyete kadar tüm öğrenme süreçleri internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Uygulaması süren yeni nesil ders yazılımları, uzaktan dil öğretiminde en önemli bileşenlerden olan ses, video, eşzamanlı danışmanlık gibi öğrenme ortamlarını barındırmaktadır. İnternet ortamında sunulan içerik Ders, Çalışma, Ödev, Örnek Olay ve Dizi film videoları, Kitap, Deneme Sınavı ile Eşzamanlı ve Eşzamansız Danışmanlık hizmetleri gibi bölümlerden oluşmaktadır.

 Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı

 "Bilgi herkesin olmalı, Herkesin bilgisi olmalı"

Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı, açık ders malzemeleri çerçevesinde 233 derse ait e-ders, e-Kitap, e-Sesli kitap, e-Sınav, e-Televizyon içeriğini, www.yunusemre.anadolu.edu.tr  adresinden yayınlanmaktadır.  Kullanıcılar e-Kitap ile derslere ait ders notlarını okuyabilir, e-Televizyon ile dersin televizyon programlarını bilgisayarlarına indirerek seyredebilir,  e-Ders yardımıyla dersi sesli-videolu ve etkileşimli ortamda çalışabilir, e-Sesli kitap ile derse ait sesli anlatımı bilgisayarlarına indirerek dinleyebilir,  e-Sınav ile derse ait başarı düzeylerini ölçebilirler.

 
 
 

 

Mezun Kaydı İşveren Kaydı
Gurur Tablomuz Meslekte Başarı